Năm 2020 là năm đón nhận nhiều thách thức và cơ hội ...