Bản quyền nội dung

Blog này đã được đăng ký bản quyền về nội dung website do DMCA cung cấp và bảo hộ. Mặt khác mình cũng đã đăng ký bản quyền do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam ( nước sở tại ) và được cấp phép.

Tuyên bố bản quyền chống copy:

Thời gian qua có rất nhiều bạn đã tiến hành copy một hoặc vài nội dung mà mình viết trên trang blog, tuy nó không ảnh hưởng gì tới kinh tế hay các vấn đề tạo ra lợi nhuận khác nhưng nó cũng làm cho bản thân Duẩn không vui chút nào.

Bản quyền nội dung chống coppy

Chính vì vậy, với bất kỳ hành động nào copy nội dung của mình sẽ bị report nếu như vô tình mình phát hiện .