Tác giả: Hoàng Duẩn

Mình tên là Duẩn - Một freelancer. Nội dung blog mình luôn muốn hướng tới những bạn mới, vì lúc mình biết đến Digital MKT hay Affiliate marketing cũng khá vất vã để hòa nhập với luồng kiến thức mới nhiều như vậy!. Liên hệ mình tại đây.